Denk en praat jij ook in dieettaal? En hoe kun je daarmee dan je gewicht beïnvloeden?